Vac

NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİ (VAC – VAKUM YARDIMLI KAPAMA)

Uzun süren ve kapanmayan yara tedavilerinde kullanılan bir yöntem olan VAC tedavisi özellikle yatak yaraları, şeker hastalığına bağlı kapanmayan yaralar, damar sertliğine bağlı kapanmayan yara tedavilerinde etkilidir. Yara bölgesini steril bir şekilde kapatarak buraya sürekli veya aralıklı olarak negatif basınç uygulama temeline dayalı bir tedavidir. Lokal kan akımını arttırır, lokal ödemi azaltır, granülasyon dokusu gelişimini arttırır, baktiri kolonizasyonunu azaltarak enfenksiyonla mücadele eder, nemli yara ortamı sağlar, epitelizasyonu hızlandırır, yara kontraksiyonunu sağlar.

Kronik yaralarda (diyabetik ayak yaraları, basınç ülserleri, venöz ülserler) , akut ve travma tik yaralarda, kaynamayan dikişlerde mesh greft  ve fleplerde kullanılır.