Modern Yara

MODERN YARA

Modern yara örtüleri, yarayı örtmekten çok daha fazla fonksiyonlara sahiptir. Yarayı enfeksiyona karşı korumak, kan ve yara sıvısını emmek, yara iyileşmesini sağlamak ve yara üzerine ilaç tedavisi uygulamak için yaraları örtmek amacıyla kullanılan ürünlerdir.

Günümüzde yara örtülerindeki en önemli yenilik yaradaki nemi koruyabilen “nemli-iyilestirici (moist healing)” malzemelerin geliştirilmiş olmasıdır. 1980 ve 1990’lı yıllarda hidrokolloid, alginat, poliüretan köpükler ve hidrojel gibi birçok nemli-iyileştirici ürün geliştirilmiştir.

Geliştirilmiş bu yara örtüleri daha ağrısız ve konforlu olmaları, eski pansumanlara göre hızlı iyileşme sağlamaları ve daha az sıklıkta pansuman değişimi gerektirmesinin yanı sıra daha ucuz maliyet ve yaraya mikrop bulaşmasına engel olma gibi özelliklere sahiptirler.

 

İdeal yara örtülerinde olması gereken özellikler şunlardır;

 

 1. Mikroplara karşı engel oluşturmalı,
 1. Yaranın etrafındaki dokularda travmaya sebep olmamalı,
 1. Isı yalıtımı olmalı,
 1. Gaz geçirgenliği ideal olmalı,
 1. Yara yerine ideal nem sağlamalı,
 1. Fazla sıvıyı ve zararlı dokuyu dışarı atmalı,
 1. Vücut dokusuna uyumlu olmalı,
 1. Yarada var olan boşlukları tam doldurmalı,
 1. Ağrıyı azaltmalı,
 1. Estetik ve ergonomik olmalı,
 1. Çıkarılırken yara dokusunu kaldırmamalı,
 1. Ekonomik olmalı,
 1. Koku oluşturmamalı.

 

Modern yara örtüleri, genel olarak 5 ana grup altında sınıflandırılabilmektedir. Bu ürünler, genellikle çeşitli yaralar üzerine farklı iyileşme süreçlerinde tek başlarına veya birkaçının birlikte kullanılması halinde uygulanmaktadır. Bu yara örtüleri:

 1. Alginat örtüleri
 1. Poliüretan şeffaf filmler
 1. Hidrojeller örtüler
 1. Hidrokoloid örtüleri
 1. Köpüklerdir.

 

 

ALT SAYFA 3 – ORTOPEDİK PANSUMANLAR

Ortopedi veya Travmatoloji ameliyatları sonrası pansuman ihtiyacı oluşur. Genellikle kuru teknik pansuman uygulandığı gibi, operasyon sonrası yara bakım uzmanlarımızın değerlendirmesiyle pansuman sürecinin takibi sağlanır. İşlem yeri ve operasyonun büyüklüğüne göre yara bakım uzmanımızla iletişime geçebilirsiniz.